ty om det uppkom, så är det inte, ej heller om det en gång skall vara.
så är uppkomsten utsläckt och oförspord undergången.
 
- parmenides. om naturen.